Schoolraad

SCHOOLRAAD 2021 - 2025

Stefanie Wildemeersch

Mama van Lyor (vossen), Ynoa (flamingo's) en Nyoh (uilen).

Annelies Cloet - Osselaer

Mama van Lotta (vossen) en Anna (leeuwen).

Frederik Vandercruysse

Papa van Alexia (uilen).

Kimberly Foulon

begeleider flamingo's

Isabel Masyn

Zorgcoördinator

Kaatje Van de Walle

Begeleider vossen en mama van Rune (flamingo's).

 

CONTACT: schoolraad@stimuland.be

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een adviesorgaan en overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid. De schoolraad bepaalt eveneens mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken en geeft advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen. Iedereen binnen de school kan de verslagen, adviezen en beslissingen lezen via het Smartschoolplatform. Tevens wordt dit verspreid via de nieuwsbrief.

 

Heb je vragen voor de schoolraad?

Spreek ons gewoon aan op school of contacteer ons via schoolraad@stimuland.be Als ouder kan je je eveneens richten tot de ouderraad die de vragen zal aanbrengen op de schoolraad.

 

Wie is lid van de schoolraad?

De schoolraad wordt elke 4 jaar verkozen en wordt samengesteld uit ouders en leerkrachten. De directeur is eveneens aanwezig op de vergaderingen en geeft advies en uitleg aan de leden.